Rörelsecoachning

RÖRELSECOACHNING


Den personliga rörelsecoachningen fokuserar på dig och ditt rörelsemönster. Tillsammans utforskar vi och förändrar ditt sätt att gå och röra dig. Rörelsecoachning skiljer sig från mycket annan träning då den utgår från hur du känner och hur upplever din rörelse och din kropp.